Ryhtyisitkö yrittäjäksi – lainaa uudelle yritykselle

Yhä useammin työtä tehdään ”omaan lukuun” eli perustetaan yritys. Pienimmillään oma yritys on oman osaamisen kaupallistamista eli itsensä työllistämistä. Yrittämisessäkin pätee yleensä sääntö, että kannattaa lähteä pienestä liikkeelle.

Lainaa yrityksen perustamiseen

Oman yrityksen voi aloittaa monella eri tavalla. On eri asia hoitaa vapaa-aikana agentuuriliikettä ja säilyttää varsinainen työpaikkansa kuin luopua toimestaan, velkaantua korviaan myöten ja sijoittaa kaikki varansa ehkä epävarmaan yritykseen. Moni uusi yrittäjä ottaa lainaa yrityksen perustamiseen ja vakuudeton yrityslaina uudelle yritykselle onkin erittäin suosittu lainatuote Suomessa. Tämän vuoksi sinun täytyy varata itsellesi runsaasti aikaa, miettiä päätöstäsi, valmistautua tarkoin ja hakea asiantuntija-apua, ennen kuin otat lopullisen askeleen yrittäjäksi.

Yrittämisen perusedellytykset

Yrittäjäksi voi ryhtyä kuka tahansa. On kuitenkin joitakin perusasioita, jotka on syytä selvittää ja ottaa huomioon.

Yrittäjäpersoona

Vastaperustetun yrityksen selviytyminen kilpailussa riippuu suuresti yrityksen perustajasta. Perustajan henkilökohtaisten ominaisuuksien ja kokemuksen pitää sopia yhteen yrityksen yritysidean kanssa. Menestyvän yrittäjän luonteenpiirteitä ovat oma-aloitteisuus, nopea päätöksentekokyky, vahva itseluottamus, sitkeys, tavoitteellisuus ja riskinottokyky.

Yritysidea/liikeidea

Onnistuminen yrittäjänä vaatii työskentelyä sekä motivaatiota, mutta aina sekään ei pelkästään riitä. Sinulla täytyy olla jotain mielenkiintoista tarjottavaa markkinoille. Tarvitset riittävästi asiakkaita, jotka ovat valmiita maksamaan ne hinnat, joilla saat korvauksen tuotteistasi tai palveluistasi. Ennen aloittamista sinun on pystyttävä arvioimaan, voiko oma liikeideasi selviytyä kilpailussa, jota alalla tällä hetkellä esiintyy. Yritysideaa voidaan kutsua myös yrityksen alkuajatukseksi. Se on yrittäjäksi aikovan positiivinen näkemys yrittämisen mahdollisuudesta. Yritysideasta kehittyy tai kehitetään liikeidea.

Yrittäjätaidot

Useimmiten oppiminen tapahtuu yritysten ja erehdysten kautta. Se on pitkä ja kallis opintie. Yrittäjältä vaaditaan ammattihenkilön taitoa eli sen tuotteen tai palvelun osaamista, jota hän aikoo tehdä tai tuottaa. Se on tavanomaista ammattitaitoa, kuten esimerkiksi suutarilla. Vain todella harvoin yrittäjä pärjää ilman tätä taitoa.

Toinen yrittäjän osaamisen alue on liikemiestaito. Tyypillisiä liikemiestaitoja ovat yrityksen tilinpitoon ja rahoitukseen liittyvät asiat. Tärkeitä liikemiestaitoja ovat myös markkinointiin ja sidosryhmäsuhteisiin liittyvät seikat. Yhä tärkeämmäksi on tulossa myös suunnitteluun ja johtamiseen liittyvä osaaminen.

Yrittäjäosaamisen arviointia

Seuraavia kysymyksiä pohtimalla voit arvioida omia yrittäjäominaisuuksiasi.

  • Onko sinulla vahva itsetunto – luotatko itseesi?
  • Oletko kunnianhimoinen?
  • Pystytkö sietämään epävarmuutta ja riskejä?
  • Ovatko omat raha-asiasi kunnossa?
  • Oletko johtanut tuotantoa, taloutta tai ihmisiä?
  • Oletko ollut esimiehenä?
  • Osaatko hoitaa raha-asioita?
  • Tuletko helposti toimeen ihmisten kanssa?
  • Onko sinulla laaja tuttavapiiri?
  • Oletko halukas tekemään työtä laskematta työtunteja?

Mitä enemmän ja mitä painokkaampia kyllä-vastauksia annat, sitä paremmat edellytykset sinulla on yrittäjäksi.

Resurssit

Yrittäjä tarvitsee tietojensa, taitojensa ja ideansa lisäksi toiminnalliset resurssit. Yritystoiminta tarvitsee useimmiten myös tiloja, koneita, laitteita sekä rahoitusta toiminnan käynnistämiseksi ja käynnissä pitämiseksi. Harvalla yrittäjällä on tuloja aivan alusta lähtien.

Asiantuntija-apua ja tukea

Yrityksen perustamisessa kannattaa yleensä käyttää asiantuntijoiden apua. Asiantuntijoita löytyy kunnan elinkeinotoimistosta, uusyrityskeskuksista, TE-keskuksista, TEKESin toimistoista ja Finnverasta,. Myös työvoimatoimistot neuvovat aloittavia yrittäjiä ja voivat tukea työtöntä yrityksen perustamisessa starttirahalla. Viranomaisten neuvontapalvelut ovat yleensä maksuttomia.